EFISE Montpellier Battle of the Nations | Chin

E-FISE Montpellier by HONOR

Yeah ! Team China! 

Regardez la dream team ➡️ Lin Yitong, Lifu Wei, Zhou Jie, Jiawei Fan, Li Yiqi, Li Zhi, Keyi Tang 

Votez ici :  bit.ly/354g5NX